Corpoflex Netwit

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten van alle teksten, foto's, film en geluiden van deze site zijn voorbehouden aan VHV Solutions. Voor elk gebruik van tekst, foto's, film en geluiden van deze Corpoflex-site is vooraf toestemming van VHV Solutions vereist.

VHV Solutions spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. VHV Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Elk gebruik van materiaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf en/of tekstschrijver. Bij inbreuk komt de fotograaf - tekstschrijver, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 1.000,-.

Inloggen

Nog geen lid?

Binnenkort kunt u zich inschrijven.

Volg Corpoflex op Twitter